Prijestonica Cetinje

 • King Nikolas Museum
 • King Nikolas Museum
 • King Nikolas Museum
 • King Nikolas Museum
 • King Nikolas Museum
 • King Nikolas Museum
 • King Nikolas Museum
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • National Museum of Montenegro
 • Ethnographic Museum of Montenegro
 • Ethnographic Museum of Montenegro
 • Ethnographic Museum of Montenegro
 • Ethnographic Museum of Montenegro
 • Museum of Money
 • Museum of Money
 • Museum of Money
 • Electricity Museum of Montenegro
 • Electricity Museum of Montenegro
 • Electricity Museum of Montenegro
 • Royal theatre Zetski dom
 • Royal theatre Zetski dom
 • Cetinje
 • Cetinje
 • The Wallachia church
 • Cetinje

Cetinje je bilo, a i sada je prijestonica Crne Gore. Gradić u podnožju planine Lovćen nastao je u XV vijeku u Cetinjskom polju  za vrijeme vladavine Ivana Crnoijevića. Prvi put se pominje 1440.g. a već 1450.g. na  Cetinju je podignuta Vlaška crkva. Na mjestu njegovog dvora (sagrađenog 1482.g.) 1701.g. vladika Danilo je sagradio čuveni Cetinjski manastir u kome se čuvaju tri velike hrišćanske relikvije: ruka Jovana Krstitelja, čestica časnog Krsta i ikona Presvete Bogorodice Filermose. Za vrijeme Petra II Petrovića Njegoša 1838.g. sagrađena je Biljarda, a za vrijeme Nikole I podignut je novi dvor, prvi hotel, bolnica i brojne ambasade. Grad je već pet vijekova centar kulture i obrazovanja. Tu su Državni muzej Crne Gore, Arhiv Crne Gore, Muzej Kralja Nikole, Istorijski muzej , Muzej Cetinjskog manastira , Etnografski muzej, Njegošev Muzej (smješten u Biljardi), Umjetnički muzej Crne Gore, Fakultet likovne umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija, Centralna narodna biblioteka ’’ Đurđe Crnojević ’’, Kraljevsko crnogorsko narodno pozorište ’’Zetski dom ’’, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture kao i Mauzolej Petra II Petrovića Njegoša na samom vrhu Lovćena i Njegoševa rodna kuća u njeguškom zaseoku Erakovići. Prva štamparija u jugoistočnom dijelu Evrope osnovana je baš na Cetinju za vrijeme Crnojevića (1493-1496), zatim (1833-1852) Njegoš osniva svoju štampariju i štampa svoja najznačajnija djela. Brojni turisti koji dolaze u Crnu Goru zadivljeni su bogatstvom kulturno – istorijskih objekata u jednom tako malom, mirnom gradiću.