Lovćen


Obuhvata centralni i najveći dio Lovćenskog masiva ( 6220 ha) Smješten je u jugozapadnom dijelu  Crne Gore čineći zaleđe Kotoru s jedne a Cetinju s druge strane. Planina ima mnogo škarpi, jama i dubokih vrtača. Tu su i čuvene lovćenske serpentine, stare kuće, brvnare i ljetnje stočarske naseobine. Osim bogatog prirodnog amibijenta ovaj Nacionalni park ima i značajnu kuturno-istorijsku ulogu. Na njemu se nalazi Njegošev mauzolej koji obilaze brojni turisti iz cijelog svijeta. Sa vrha Lovćena pruža se predivan pogled na Boku Kotorsku,a kada je vedro može da se vidi i dio Italije.