Bar

 • The Old Olive Tree
 • The Old Olive Tree
 • The Old Olive Tree
 • Old Bar
 • Konoba Spilja, National Cuisine
 • Konoba Spilja, National Cuisine
 • Old Bar
 • The Restaurant and Souvenir shop in Old Town
 • Omerbasica dzamija
 • The entrance to the Old Town
 • Entrance Gate
 • Theatre
 • Museum exterior
 • Museum
 • Old Bar
 • Old Bar
 • Entrance to the Citadel
 • Citadel
 • Citadel
 • Gates to the church of St. John
 • Church in Old Bar
 • Gate
 • Church of Saint John
 • Palace
 • Clock Tower
 • Clock Tower and view of the Bar
 • Citadel and look at the Bar
 • Remains of the Cathedral of St. George

Bar je najveći grad Crnogorskog primorja, nalazi se u podnožju planine Rumije na južnom dijelu Jadrana. Stari dio grada, koji i danas čuva zidine i utvrđenja iz prošlosti, pominje se još u IX vijeku pod imenom Antivari. Gradom su vladali vizantijci, Srbi, vladari Zete, Mleci i Turci, pa nosi obilježja svih vjera koje su ga gradile. Na samom ulasku u Stari Bar stoji Stara maslina stara preko 2000 godina zakonom zaštićena kao spomenik prirode od 1963.g. . U Baru je u XII vijeku barski nadbiskup Grgur napisao ‚‚Ljetopis Popa Dukljanina‚‚ najstariji literarno-istorijski spis Južnih Slovena. Na barskoj opštini postoji 32 spomenika kulture: 
U I kategoriji je Stari grad Bar.
U II su ostaci trikonhosa na Topolici (VI vijek), Ratačka opatija (XI vijek), manastiri Prečista krajinska (Ostros- XI vijek), Starčevo (XIV vijek), Moračnik i Beška (ostrva na jezeru - XIV i XV vijek), crkve sv. Dimitrija (Nehaj - XIII - XIV vijek), sv. Tekle (Sutomore -  XIV vijek), sv. Roka (Spič - XIV vijek), sv. Atanasija (Sotonići - XIV vijek), sv. Petke (Šušanj - XVI vijek), utvrđenje Nehaj (XV vijek) i kompleks dvorskih objekata na Topolici. 
III kategorija obuhvata stari bunar (Ostros - XI vijek), čaršiju i podgrađe oko bedema (Stari Bar XV - XIX vijek), Omerbašića džamija (XVII vijek), crkve sv. Mučenika Eustahija (Tomići - XVI vijek), sv. Jovana i sv. Arhanđela Mihaila (Sotonići - XVIII vijek), sv. Nikole (Mikulići - XVI vijek), sv. Petke (Sotonići - XVIII vijek), sv. Ilije (Velje selo -  XVI vijek), sv. Katarine (Ravanj - srednji vijek), sv. Vračeva (Komina - srednji vijek), utvrđenja Besac ( XV vijek) i Grmožur (XIX vijek), manastire Donji Brčeli (XV vijek), Gornji Brčeli(XVIII vijek) i Orahovo (XV vijek), podvodni lokalitet Zaliv Bigovica (III-IV vijek), zgradu Monopola duvana (Pristan - 1903.g) i rodnu kuću Jovana Tomaševića (Gornji Brčeli - XIX vijek).  
Dvor kralja Nikole sagradio je Petar Karađorđević, a 1885.g. ga otkupio kralj Nikola , okružen je mediteranskom vegetacijom, a ‚‚ Knjaževa bašta ‚‚ u blizini dvora poklon je italijanskog kralja Emanuela, sada je Zavičajni muzej, koristi se i za galerijsko-izložbene i muzičko-scenske potrebe.. Izgradnja luke 1952.g. i željezničke pruge 1976.g. Bar postaje turistički i saobraćajni privredni centar. Preko luke Bar Crna Gora je privredno povezana sa cijelim svijetom. Bar i okolina pogodni su za gajenje maslina i ostalih mediteranskih biljnih vrsta zbog najvećeg broja sunčanih dana u godini. Brojni hoteli i sportski tereni u ovom gradu pogodni su za odmor, zabavu, sport i rekreaciju.