Kotor


Kotor je kao naselje postojao već u II vijeku, privredni i kulturni je centar Boke Kotorske. Nalazi se u Kotorskom zalivu, najdubljem dijelu Bokokotorskog zaliva, ispod planina Orijen i Lovćen. Od važnih kulturno - istorijskih objekata sačuvani su: ranohrišćanska bazilika iz VI vijeka, crkva Sv Ane iz XII vijeka, crkva Sv Marije iz XIII vijeka, crkva Gospe od Zdravlja iz XV vijeka, Kneževa palata iz XVII vijeka, i druge brojne palate sa gotskim prozorima od kojih su najpoznatije: Palata Drago iz XVI vijeka, Bizanti iz XII vijeka, Palata Pima s obilježjima baroka i renesanse iz XVI vijeka, Grgurina iz XVIII vijeka koja je danas Pomorski muzej. Osim palata tu je i sat-kula iz XVI vijeka. Zidine koje okružuju Stari dio grada građene su od IX do XVII vijeka. 1166.g. je nastala katedrala Sv Tripuna,a 1195.g. izgrađena je crkva Sv Luke specifična po tome što ima dva oltara (katolički i pravoslavni) i Sv. Marija, tzv. Collegiata, 1221.g.. 809.g. osnovano je Bratstvo pomoraca (Kotorska mornarica) i zajedno sa gradićima Dobrota, Perast i Prčanj dali su vrsne pomorce, koji i danas čuvaju tradiciju bokeljskih mornara.Kotor danas je poznata svjetska turistička destinacija što joj omogućava luka u koju godišnje uplovi  preko 300 brodova. Svake godine u Kotoru se održava Kotorski karneval koji privlači turiste i karnevalske grupe iz cijelog svijeta. Od 1979.g. Stari grad i okolina su pod zaštitom UNESCO-a kao dio ‚‚ Svjetske prirodne i kulturne baštine.