Mojkovac

 • Monastery of Saint George in Dobrilovina
 • Ethno Village
 • Forest Crna Poda
 • Forest Crna Poda
 • Road to Mojkovac
 • Hotel Ravnjak
 • River Ravnjak
 • Road to Mojkovac
 • Promenade in Mojkovac
 • Monument in Mojkovac
 • Serdar Janko Vukotic monument
 • Temple of the Birth of Christ
 • Temple of the Birth of Christ
 • Hotel Palas
 • Hotel Palas
 • The old bridge on the river Tara
 • Center of Mojkovac
 • Mojkovac
 • Cultural Centre Mojkovac
 • Cultural Centre Mojkovac
 • Cultural Centre Mojkovac
 • Mojkovac
 • The Partisan Memorial complex Grotulja

Predanje govori da je naziv Mojkovac nastao spajanjem riječi ''moj kovani novac'' koje je izgovorio kralj Uroš I prilikom kovanja novca u rudniku Brskovo. Opština Mojkovac obuhvata proširenu dolinu rijeke Tare, koja dijeli prostor opštine na približno dva jednaka dijela.Tu su:  klisure, kotline i djelovi kanjona. Od klisure koja se nalazi sjeverno od ušća Štitaričke rijeke pruža se mojkovačka kotlina, koja od Feratova Polja, preko Podbišća, Donjeg sela i Mojkovca prelazi u ravan Gornjih i Donjih Polja. Oko 15 km nizvodno u Taru se ulijeva rijeka Bistrica. Upravo od ovog tjesnaca ispod Crnih Poda, na sudaru Sinjajevine i Prošćenske planine, počinje veličanstveni kanjon rijeke Tare, dug oko 78 km i dubok od 900 do 1300 metara. Na stranama kanjona ređaju se litice i kamenite padine prošarane borovima samotnjacima i bujnim listopadnim i četinarskim šumama. U liticama ovog kanjona registrovano je oko 300 grla plemenite divljači – divokoza.  Uska kanjonska dolina Tare koja pripada opštini Mojkovac, prašuma Crna Poda i Zabojsko jezero na Sinjajevini čine sastavni dio  Nacinalnog parka Durmitor.Mojkovac je dobro povezan sa ostalim gradovima Crne Gore drumskim saobraćajem Jadranskom magistralom sa Podgoricom, Kolašinom i Bijelim Poljem, regionalnim putem sa Šavnikom i Žabljakom,a željeznicom sa Srbijom i Crnogorskim primorjem.